سایت تهران پخش موبایل بعنوان ابزار اعلام لیست قیمت عمده ی شاخه ی فروش هلدینگ تهران پخش فعال گردیده و یکی از مرجع های اصلی استعلام قیمت عمده تلفن همراه در سطح تهران و کل کشور می باشد.

بازدید روزانه این سایت به قریب +20 هزار می رسد که پشتوانه این مهم قدمت، اصالت و اعتمادسازی برند تهران پخش موبایل می باشد.
امروزه ابزارهای مدرن مجازی، جایگزین تماس های تلفنی و روش های سنتی و اصطلاحاً بازاری گردیده و تهران پخش جزو پیشتازان تحقق مدرن سازی فرآیند فروش موبایل بوده است